- ฉบับที่ 47 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /24-ม.ค.-2564