- ฉบับที่ 52 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป /27-ม.ค.-2565