⚡️เทศบาลนครนครราชสีมา โดย TK Square Korat. เชิญนั่งรถรางเดินสายไหว้เจ้า..🙏
🔥 แก้ปีชง เสริมสิริมงคล ไหว้ 6 ศาลเจ้าจีนเก่าแก้ในเมืองโคราช
🔥 ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-14.00 น. ณ จุดบริการรถราง TK Square Korat.
⚡️ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดเพียง 80 ท่าน⚡️
🔥 สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook:TK Square Korat.
โทร.044-242558 ต่อ 1001