ฉบับที่ 55 ประกาศชะลอการยื่นและงดรับคำร้องขอใช้น้ำประปานอกเขตเทศบาลนครนครราชสีมา /10 ก.พ. 2565