23 ก.พ. 65 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประชาคมและกำหนดสัดส่วนประชาคม