ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขั้นสูง ด้วยระบบอัลตร้าฟิวเตชั่น ขนาดกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ 23-ก.พ.-2565