ฉบับที่ 171 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนไชยณรงค์ 1/13 /28 ก.พ. 2565