ฉบับที่ 149/65 ประกาศการจัดประชุมประชาคมระดับนคร/ 15-ก.พ.-2565​