– ฉบับที่ 182 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป / 7-มี.ค.-2565