ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปาขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอนและถังกรองทราย อัตโนมัติที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า / 14-มี.ค.-2565