ฉบับที่ 208 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 /24 มี.ค. 2565