ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า / 12-เม.ย.-2565