ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ถนนมหาดไทย (จากถนนชุมพล-ถนนไชยณรงค์) / 12-เม.ย.-2565