ฉบับที่ 253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ ซอย 3 ถึงซอย 5 /12 เม.ย. 2565