ฉบับที่ 255 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบุรินทร์ (จากถนนสุรนารี-ถนนมิตรภาพ) /12 เม.ย. 2565