ประกาศราคากลาง จ้างซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า / 19-เม.ย.-2565