ฉบับที่ 262 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 /5 พ.ค. 2565