ฉบับที่ 309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนน 30 กันยา ซอย 1 /6 พ.ค. 2565