ฉบับที่ 317 ยกเลิกการจ้างโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง /12 พ.ค. 2565