ฉบับที่ 326 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและระบบประปาถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /19 พ.ค. 2565