ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและระบบประปา ถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) / 19-พ.ค.-2565