ฉบับที่ 333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์และระบบผลิตและสูบน้ำประปา รายการซ่อมแซมอุปกรณ์ VFD (Veriable Frequency Drive) จำนวน 2 ชุด /23 พ.ค. 2565