ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมแซมถังกรองน้ำระบบกรองเร็ว โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จำนวน 3 ถัง / 23-พ.ค.-2565