ฉบับที่ 347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสรรพสิทธิ์ (จากถนนวชรสฤษดิ์-ถนนไชยณรงค์) /30 พ.ค. 2565