ประกาศราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอนติดเชื้อภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงสถารการณ์แพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019/ 31-พ.ค.-2565