ฉบับที่ 372 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /6 มิ.ย. 2565