วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัล โคราช