ฉบับที่ 378 ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ /8 มิ.ย. 2565