ฉบับที่ 377 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถังกรองน้ำนะบบกรองเร็งโรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า จำนวน 3 ถัง /9 มิ.ย. 2565