ประกาศราคากลาง จ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น จำนวน 18 รายการ / 22-มิ.ย.-2565