สวัสดีเพื่อนๆชาวเพจท่องเที่ยวเทศบาลนครนครราชสีมาทุกท่าน วันนี้แอดจะพาทุกท่านพาไปชมแหล่งท่องเทียวในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งใครผ่านไปมาทางโค้งวัดศาลาลอยจะพบกับ กำแพงอิฐเด่นตระง่า

ซึ่งเมื่อปี 2541 ภายใต้การดำเนินงานโครงการเมืองคุณย่าน่าอยู่ โดยมีคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจได้มีการริเริ่มแนวคิด ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูเมืองชั้นในด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีอาคารที่ทำการและบ้านพักเจ้าหน้าที่อยู่ริมคูเมืองให้รื้อย้ายอาคารออกจากบริเวณดังกล่าวในขณะที่มีการรื้อถอนอาคารของหน่วยงานป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ 1 บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองตรงข้ามโค้งวัดศาลาลอย ได้มีการขุดพบ #แนวของก้อนศิลาแลงเรียงตัวกัน จากตำแหน่งที่พบสันนิษฐานเบื้องต้นว่าแนวศิลาแลงดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง #ที่เป็นแนวฐานของกำแพงเมืองและที่ตั้งป้อมปราการเมือง ประมาณอายุสมัยของการสร้างกำแพงเมืองคาดว่าโครงสร้างขึ้น #หลังพุทธศตวรรษที่21 เป็นต้นมาเพื่อให้มีการศึกษาหลักฐานที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของเมืองให้มีความชัดเจนมากขึ้นจึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 9 กรมศิลปากรเพื่อออกแบบการบูรณะกำแพงเมืองนครราชสีมา กำแพงเมืองมีความสำคัญในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเพราะเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมกล่าวได้ว่ารับอิทธิพลมาจาก #เขมรโบราณ การขุดแต่งกำแพงเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมกล่าวได้ว่ารับอิทธิพลมาจากเขมรโบราณการขุดแต่งบูรณะกำแพงเมืองจึงเป็นเสมือนการเชื่อมโยงอดีตไว้กับปัจจุบันเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้มีแหล่งศึกษาหลักฐานโบราณคดีของเมือง และ ร่วมชื่นชมภูมิภาคภูมิใจในแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลนครนครรราชสีมาของเราก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม #ร่องรอยกำแพงเมืองเก่า พร้อมกับถ่ายภาพคู่กับพลงานศิลปะจากงาน Thailand Biennale Korat

#งานส่งเสริมการท่องเทียวเทศบาลนครนครรราชสีมา

#แนวก้อนศิลาแลง

#ฐานของกำแพงเมืองและที่ตั้งป้อมปราการเมือง