ฉบับที่ 405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างเสาเหล็กตลาดเทศบาล 4 (ตลาดประตูผี) /30 มิ.ย. 2565