เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ /5 ก.ค. 2565