📣 แห่เทียนโคราช 🕯ประจำปี 2565

ชิงถ้วยพระราชทาน🏺สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ 13-14 ก.ค. 65

ณ ลานย่าโม

🚨ขบวนแห่ต้นเทียนวันที่ 14 ก.ค.65

เวลา 15.00 น.