- ฉบับที่ 422 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป /8-ก.ค.-2565