ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี / 12-ก.ค.-2565