วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนางานด้านการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขในการส่งเสริมป้องกันรักษาเบื้องต้นและฟื้นฟูสภาพ แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3

#Appkoratcity

#งานประชาสัมพันธ์

📲 ไลน์OAเทศบาลฯแอดเลย 👉🏻https://lin.ee/tEoZH6e