- ฉบับที่ 428 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกินและพนักงานจ้างทั่วไป /19-ก.ค.-2565