ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและระบบประปา ถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) / 22-ก.ค.-2565