ฉบับที่ 440 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยมราช (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /22 ก.ค. 2565