ฉบับที่ 442 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำและระบบประปาถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์) /22 ก.ค. 2565