ฉบับที่ 446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง) จำนวน 1 รายการ /8 ก.ค. 2565