ฉบับที่ 453 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าไฟฟ้าสาธารณะ ถนนโยธา(จากถนนสุรนารี-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์) /27 ก.ค. 2565