ฉบับที่ 454 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8 /27 ก.ค. 2565