ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายกำลงการผลิตน้ำประปาขนาดกำลังการผลิต 500 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง แบบถังตกตะกอนและถังกรองทรายล้าง อัตโนมัติที่โรงกรองน้ำบ้านมะขามเฒ่า/ 1-ส.ค.-2565