ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรุบปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมทางเท้าและไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเทศบาล(จากถนนโพธิ์กลาง-ถนนจอมสุรางค์ยาตร์)/ 10-ส.ค.-2565