ฉบับที่ 484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 6 อาคารฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี /17 ส.ค. 2565