ฉบับที่ 467 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /22 ส.ค. 2565