ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเซนต์เมรี่/ 24-ส.ค.-2565