ฉบับที่ 513 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมนัส (จากกถนนพลแสน-ถนนสรรพสิทธิ์)/30 ส.ค. 2565